Nota prawna

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Polskie Kwiaciarnie© 2014

Niniejsza strona internetowa jest stroną społecznościową. Osoby korzystające ze strony akceptują warunki wymienione poniżej.

Zawartość:

Strona internetowa Polskie Kwiaciarnie, zwana dalej PK, zawiera informacje dotyczące produktów i promocji. Wszelkie podawane dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Strony internetowe nie są, ani nie powinny być wykorzystywane jako substytut informacji dostępnych u firm podanych w wyszukiwarce.Informacje na stronach internetowych nie są prawnie obowiązujące, ani nie stanowią oferty sprzedaży zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego. PK zastrzegają sobie prawo do zmiany danych firm uczestniczących w projekcie bez uprzedniego zawiadomienia. Wzory bukietów przedstawione na stronie mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów z powodu ograniczeń technologii obrazu oraz kolorów wynikających z natury danej odmiany. Pełne informacje na temat kolorów i wariantów wykończenia oraz ich dostępności można uzyskać u lokalnego sprzedawcy. Nie wszystkie elementy wykończenia bukietu prezentowane na zdjęciach zawartych na stronie mogą być dostępne w każdej kwiaciarni biorącej udział w projekcie.

Indywidualne uzgodnienie wyglądu bukietu czy innych prezentowanych produktów następują w umowie jego sprzedaży.

Podane na stronie internetowej PK informacje na temat gwarancji nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży produktu, a jej warunki zostaną określone ze sprzedawcą.

PK nie ponoszą odpowiedzialności za treść wszelkiego rodzaju informacji, ogłoszeń, propozycji, ofert lub reklam, zamieszczonych przez innych przedsiębiorców na stronie internetowej PK.

Ceny produktów

Podane na stronie internetowej PK lub uzyskane za tym pośrednictwem ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów PK w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Ceny są zalecanymi cenami detalicznymi i rzeczywiste ich wartości u sprtzedawców biorących udział w projekcie mogą być różne. Zakup któregokolwiek z proponowanych produktów na stronie PK podlega warunkom i postanowieniom indywidualnej umowy sprzedaży.

Dane osobowe / informacje podawane przez użytkownika:

Wszelkie dane Użytkownika pozostawione na stronie zbierane są przez PK jedynie w celu zbadania poziomu zainteresowania produktami firmy oraz stroną internetową i są przeznaczone wyłącznie na użytek PK. Informacje te nie są udostępniane, a w szczególności sprzedawane innym firmom czy organizacjom.

Jakakolwiek korespondencja przesłana z niniejszej strony internetowej do uczestników projektu PK za pośrednictwem poczty elektronicznej jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego. PK ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub / oraz marketingu produktów i usług.

Znaki handlowe:

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę PK stanowią własność PK. Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. PK nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

Prawa autorskie:

Zawarte na stronie internetowej PK teksty, ilustracje, dźwięki, animacje, filmy wideo czy inne materiały podlegają prawom autorskim i innym prawom własności przemysłowej i intelektualnej. Zawarte tam informacje nie mogą być wykorzystywane do komercyjnego użytku czy dystrybucji oraz nie mogą być w jakimkolwiek celu modyfikowane czy przenoszone na inne strony bez pisemnego zezwolenia platformy PK.

Wspierają nas: